รายละเอียดโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร พร้อมแนะนำสินเชื่อโฉนดที่ดินปี 2024

หาเงินด่วนจากการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การหาเงินด่วนที่ได้รับการยอมรับว่าได้วงเงินเยอะ และได้ไวที่สุดคือเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ซึ่งการเอาโฉนดเข้าธนาคารมีอีกชื่อว่าสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าแลกเงิน โดยคนที่สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินต้องเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย สำหรับข้อดีของการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารคือช่วยให้เราได้เงินไว และได้เงินจำนวนมาก โดยเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินด้วย ในส่วนของข้อเสียโฉนดที่ดินเข้าธนาคารคือหากเราไม่ชำระดอกเบี้ยจํานองที่ดินตามกฎหมาย ก็อาจเสี่ยงต่อการโดนยึดโฉนดที่ดินซึ่งเป็นสินทรัพย์อันมีค่าให้กับธนาคารไป นี่ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นค่าปรับ หรือค่าติดตามทวงถามหนี้จากธนาคาร สำหรับใครที่สนใจโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร สามารถเลือกลงทะเบียนกับธนาคารชั้นนำได้ เช่น โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส หรือเอาเข้าโรงรับจํานําโฉนดที่ดิน เป็นต้น

เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในขั้นตอนของการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร แน่นอนว่านอกจากจะมีคุณสมบัติครบตามสินเชื่อโฉนดที่ดินของธนาคารนั้น ๆ แล้ว ในปี 2567 นี้ เราต้องเตรียมเอกสารในการกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าเอาไว้ด้วย โดยเอกสารที่ใช้ยื่นคู่กับการเอาที่ดินเข้าธนาคาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ และโฉนดที่ดินที่มีชื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าในปี 2024 จะเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี หากท่านเป็นพนักงานประจำหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ท่านสามารถเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส หรือโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นแนวหน้าของประเทศได้ ในทางกลับกัน หากท่านประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร แนะนำว่าควรเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส เพราะ ธกส เป็นสถาบันการเงินที่ให้การช่วยเหลือด้านวงเงินกู้ให้กับชาวเกษตรกรโดยเฉพาะ อนึ่ง ทุกครั้งที่เอาที่ดินเข้าธนาคาร อย่าลืมเช็คดอกเบี้ยจํานองที่ดินตามกฎหมายและระยะเวลาผ่อนชำระเอาไว้ด้วย

เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนสำหรับการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารมีไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งไม่ว่าจะเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนก็ตาม มักจะมีขั้นตอนคล้าย ๆ กัน คือเริ่มจากการยื่นเอกสารขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่ากับทางธนาคาร แล้วธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ จากนั้น ธนาคารจะกลับมาแจ้งผลการอนุมัติ วงเงินกู้ และดอกเบี้ยจํานองที่ดินตามกฎหมาย เมื่อเราได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำสัญญา ซึ่งธุรกรรมทำสัญญาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะจัดทำขึ้นที่กรมที่ดินในจังหวัดหรือพื้นที่นั้น ๆ หลังจากที่ทำสัญญากับธนาคารเสร็จเรียบร้อย เราก็รอรับวงเงินได้เลย ทั้งนี้ สินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า หรือการเอาโฉนดเข้าธนาคารมักจะเป็นวิธีสุดท้ายที่หลายคนเลือกทำ เพราะแม้ว่าโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะช่วยให้ได้เงินเยอะ ได้เงินไวก็จริง แต่ผู้กู้ก็ต้องชำระค่างวดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งหากไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด ก็อาจจะส่งผลให้โดนยึดที่ดินได้นั่นเอง