ติดต่อ

ข้อมูลบริษัท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541053349

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 2301/2
อาคารศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โทรศัพท์: 064-181-0179

แฟกซ์: –

อีเมล์ [email protected]