ช่องทางวิธีซื้อบัตร bts และแนะนำวิธีเติมเงินบัตร bts รายเดือนวันนี้

บัตร bts ทางเลือกการเดินทางของคนกรุง

BTS ถือเป็นหนึ่งในขนส่งคมนาคมในประเทศไทย ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย และทำให้คนไทยสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีส่วนต่อขยายของ BTS ที่เชื่อมโยงทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทำให้คนไทยสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม และบัตร btsก็เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ผู้โดยสารจะต้องมี เพื่อเอาไว้สำหรับการชำระค่าโดยสารเพื่อใช้โดยสารเดินทาง

ประเภทของบัตร bts

ปัจจุบันนี้ บัตร bts สามารถซื้อได้หลายแบบ หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1 บัตรโดยสาร bts ระบบเติมเงิน สามารถเพิ่มเงินขั้นต่ำได้ 100 บาท แต่รวมไม่เกิน 4,000 บาท ใช้สำหรับเดินทางเข้าออกสถานีส่วนต่อขยายสุขุมวิท-สีลมได้ทั้งหมด โดยมูลค่าที่เติมในบัตรจะมีอายุ 2 ปี นับจากการเติมครั้งสุดท้าย และจะต่ออายุอายุด้วยอัตโนมัติเมื่อนำมาเพิ่มเงินในครั้งใหม่ โดยบัตรดังกล่าวจะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุภายในเวลา 5 ปี 

2 บัตรโดยสาร bts ที่เติมผ่าน Rabbit LINE Play วิธีนี้จะเป็นการใช้ Application LINE ในเมนู Wallet เพื่อเติมเงินผ่าน Rabbit LINE Play ซึ่งจะต้องมีการระบุหมายเลขบัตร และเลือกรูปแบบในการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะทำให้สามารถใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม 

นอกจากนี้ บัตรแรบบิทถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรก ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS และขนส่งมวลชนอื่นๆ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการซื้อสินค้าที่ร้านชั้นนำ เพื่อทำให้การจับจ่ายสะดวกมากขึ้นได้ โดยสามารถที่จะซื้อบัตรใบนี้ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี 

 

ราคาค่าโดยสาร เมื่อจ่ายผ่านบัตร bts

การเดินทางในแต่ละเที่ยว ราคาบัตร btsรายวัน หรือบัตร bts รายเดือน จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจำนวนสถานีหรือจำนวนวันที่ใช้โดยสาร ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเช็คค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ที่สถานี หรือเช็คผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า ส่วนวิธีซื้อสามารถซื้อได้ที่ทุกสถานีเช่นกัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร bts

นอกจากการใช้บัตร bts จะช่วยทำให้การเดินทางของคนไทยสะดวกมากขึ้น บัตรแรบบิท bts ยังสามารถเอา Point จากการใช้งาน ไปแลกเป็นส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆได้มากมาย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยได้มีโอกาสในการใช้บริการทั้งด้านการเดินทางและการบริโภคที่ง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิม 

 

หากใครมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้บัตรบีทีเอส หรือวิธีซื้อบัตร btsในแต่ละแบบ สามารถที่จะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกๆ สถานีของ BTS เนื่องจากผู้โดยสารแต่ละกลุ่มอายุ อาจจะมีเงื่อนไขในการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละสถานีสามารถตอบคำถามการใช้งานได้ดีที่สุด